ViaCultura - úvodná stránka

Každé ráno kopni bosou nohou do kameňa, pocítiš realitu.

Programy

Úvod

Priatelia,

naše 19. storočie ubehlo v túžení a smútení za slobodou. Z toho vznikla tradícia kultúry utrpenia a pocity obete. Aj históriu sme písali tak, aby nám dodávala ducha a nie pravdu. Proti komu? Nuž, proti susedom, keď sme nemali odvahu ísť proti väčším.
20. storočie nás čiastočne oslobodilo a čiastočne dusilo ťažkou perinou. Vo vydýchanom vzduchu sa zrodila tradícia falošných autorít a efemérnych stachanovcov. Preto máme stred položený tak prekliato nízko? A špičky zostávajú vo vzduchoprázdne.
Nebuďme súčasné osiky ani anachoreti! Odmietnime provinčný dekoratívny populizmus v kultúre! Vedzme, že márnenie času, peňazí a miesta bude raz potrestané!

P.S.: a zrodíme sa znovu a krajší, s krídlami! (Exupery)

Opens internal link in current windowHra

Úvod VIA CULTURA IKP Naše sídlo

Copyright © 2018 VIA CULTURA. All rights reserved.