ViaCultura - úvodná stránka

Každé ráno kopni bosou nohou do kameňa, pocítiš realitu.

Programy

VIA CULTURA

Via Cultura je mimovládna organizácia (MVO), ktorá podporuje proces modernizácie a europeizácie kultúrneho sektora na Slovensku prostredníctvom organizovania kultúrnych akcií a stretnutí, publikovaním nezávislých analýz, vytváraním domácich a medzinárodných partnerstiev a šírením informácií o kultúre.


Via Cultura bola založená 22. marca 2007 v Bratislave. Správnu radu tvoria: predsedníčka Magda Vášáryová a podpredsedníčka Zora Jaurová, členovia Martin Bruncko, Silvia Hroncová a Ľubomíra Slušná.

Via Cultura obsahuje v sebe Opens external link in new windowInštitút pre kultúrnu politiku, ktorý prostredníctvom seminárov, konferencií a publikácií poskytne kritický pohľad na minulé i súčasné tendencie v slovenskej kultúre, na štátnu kultúrnu politiku.

Via Cultura udržuje a kultivuje kontakty s významnými regionálnymi kultúrnymi inštitúciami, ako aj so zahraničnými organizáciami podobného zamerania a pripravuje podmienky pre prezentačné akcie slovenskej kultúry v zahraničí.

Úvod VIA CULTURA IKP Naše sídlo

Copyright © 2018 VIA CULTURA. All rights reserved.